Hyresvillkor

Boka gärna i god tid. Vi på Studio Polhem vet att kunder och omständigheter kan ändra sig snabbt, därför har vi valt att ha en flexibel syn på bokningar och att försöka hitta bra lösningar som underlättar för alla inblandade parter.

Hyrestiderna kommer vi överens om inför varje hyrestillfälle. Avbokning skall ske via mail innan 24 timmar, annars debiteras debiteras full hyra. Ni som hyr hos oss förväntas kunna hantera vår utrustning på ett säkert sätt och så att den inte tar skada. Om så ändå skulle ske är du ersättningsskyldig för att utrustningen blir återställd till ursprungligt skick.

Vi förutsätter att lokalen lämnas i samma skick den var i som när ni kom. Vid eventuella skador på lokalen eller inventarier är ni ersättningskyldiga.

Studio Polhem ansvarar ej för eventuella skador på eget material eller utrustning som används i studion. Du ansvarar själv för att vara korrekt försäkrad.

Studio Polhem friskriver sig från varje annat ansvar för skada och/eller fel.

Vi hyr bara ut till företag med F-skattesedel.

Betalning sker via faktura / 30 dagar netto.