Ombyte förnöjer på StudioPolhem

Nu blir ombytet hos oss enklare och mer privat.

Vi har även uppgraderat med en ny Profoto Softbox RFI 4×6, 120x180cm.

Studio Polhem Lite bättre för varje dag..

 

Välkomna!
Gustaf, Simon och Thomas